Zahájení sezóny - čarodějnice

 

30. 5. 2017

 
 

    Tak, jak se sluší a patří, i letos Pohodáři oslavili den čarodějnic tradicí. Dne 30.4., v neděli odpoledne pohodářští chlapi připravili v zahradě u Vládi hranici, nařezali dostatek dřeva na přikládání, porovnali sezení kolem ohně, stoly na občerstvení a především něco dobrého na zahřátí. Mezi tím Martina a Hanka Veletovy vyrobily čarodějnickou bábu, jejíž osud byl předem spočítaný.
Vzhledem k nestálému, chladnému a deštivému počasí Pohodáři tento den ani nestihli obohatit o tak zvaný zahajovací pochod letošní sezony. Není ale nic odpískáno. Plánovanou "procházku" můžou Pohodáři uskutečnit kdykoliv :-).
       Kolem 18 hodiny se začali Pohodáři scházet k připravenému ohništi. Sešli se opravdu v hojném počtu. Někteří dorazili až později, přesto při hromadném focení,  bylo celkem 33 Pohodářů :-). S přicházející večerní hodinou se začalo ochlazovat. Nežli se zadařilo podpálit hranici aby bylo tepleji,  Pohodáři neváhali a  začali se zahřívat vnitřně, grokem či jiným alkoholem. Natěšení na první jarní buřtíky, začali opékat. Někteří do zlatova, jiní do černa a některým dokonce buřtík spadl do ohniště a shořel :-). Ještě, že bylo všeho dostatek :-)). Sedělo se, hodovalo, povídalo až do setmění. K tomu Jarda s Radkou dokázali při kytaře rozezpívat i některé Pohodáře tak, že bylo hodně veselo. Po půl 11 večer, nastal čas rozloučit se s čarodějnicí. Vláďa si s ní naposledy zatancoval kolem ohně a pak bába zmizela v plamenech a odlétla kdoví kam. Aby se jí lépe z naší společnosti odlétalo, povzbuzoval  ji Honza  s Radkem, svými  indiánskými rituály a zpěvem.
        Pevné jádro Pohodářů se postaralo o dohoření a uhasení ohně a kolem jedné hodiny popůlnoční opouštění Vláďovu zahradu. :-)