Desatero pro háčky :-)

1. Kormidelník má vždy pravdu, háček je mu podřízen. (Pro úplné nováčky: háček je ten vepředu a nedrží v ruce veslo, ale pádlo.)

2. Háček musí upozorňovat na překážky před lodí. Hospoda na břehu není překážka, ale hlásí ji také.

3. Při uvíznutí na mělčině, špičce kostela nebo na kameni opouští háček loď první a snaží se ji vyprostit.

4. Na lodi se háček chová klidně, nevrtí se, nereptá, maká jak o život a plní příkazy kormidelníka. Na voleji pádluje dvojnásob.

5. Při nasedání a vysedání dbá na to, aby kormidelník měl vždy suchou obuv.

6. Na tábořišti vyhledává nejvhodnější místo pro stan a dále se bez výhrad stará o pohodlí kormidelníka.

7. Při výdeji stravy obstarává háček pro kormidelníka nejlepší kousky.

8. V restauraci zajišťuje kormidelníkovi místo u ventilátoru a stará se o přísun občerstvení.

9. Při havarijních situacích bere veškerou vinu na sebe – kormidelník je neomylný.

10. Háček nezoufá a těší se na chvíli, kdy se stane kormidelníkem.