Schůze 8. 2. 2014

 

Na naší první* oficiální veřejnou schůzi konanou v Hospůdce U Jany dorazilo na 18. hodinu 20 příznivců hněvkovické turistiky. Kromě hostinské Jany. Po desetiminutovém přešlapování před hospodou a telefonickém připomenutí se konečně přijela. Podpořit nás přijel i pan starosta Václav Šťastný. Rychle jsme zabrali ta nejlepší místa. Během pár minut se naše skupina rozrostla o další pohodáře. A mohlo se začít. V celkovém počtu 34 osob a Barča + Marty.

Zahajovatelem a průvodcem jednotlivých bodů programu se stal Vláďa. K některým bodům ho doplnil Jarda a stanovy přečetla Veronika. Krátký proslov měl také pan starosta. 

Během dvou hodin byli všichni seznámeni s oficiálním názvem Pohodáře (Turistický Oddíl Pohodář Hněvkovice z. s.), stanovami, registrací členů a záměry našeho oddílu. Přítomní Pohodáři nadšeně zvedali ruce při hlasování. Bez připomínek schválili ověřovatele zápisu, stanovy, hospodáře i místopředsedy a předsedu oddílu. Na závěr schůzování všechny účastníky překvapila Hanka ručně psanou Kronikou Pohodáře. Po skončení schůze většina Pohodářů s nadšením vyplnila přihlášku do oddílu a stala se tak registrovanými členy. Ten večer se rozrostla členská základna Pohodáře z 0 na 44 členů!

 

Členové TOP Hněvkovice:

předseda: Veronika Veletová

místopředsedové: Jaroslav Vošický, Jaroslav Pajer

hospodář: Jana Vošická

poradci: všichni členové TOP Hněvkovice

 

FOTO najdete: Fotogalerie - FOTOGRAFIE

 

 

*první veřejná schůze proběhla již v květnu loňského roku, ale odhlasovali jsme pouze barvu trička a logo :-)