3. výroční schůze 21. 1. 2017

 

    Letos se Pohodáři už po třetí sešli na výroční  členské schůzi v počtu 32 Pohodářů. Přítomen byl také pan starosta Václav Šťastný a místostarosta Pavel Pešek. 

    Programem zasedání bylo v 18 °° hod zahájení, které provedla naše předsedkyně Veronika. Dalším bodem, pod vedením Vládi, bylo odsouhlasení stávajících členů či zvolní nových do pohodářského výboru. Malou diskuzi způsobil Jarda Pajer, který chtěl svoji funkci druhého místopředsedy přenechat některému z mladších Pohodářů. To se mu ale nepodařilo a zůstává tak pro letošní rok dále ve funkci. Poté Jarda Vošický zhodnotil uskutečněné akce v předchozím roce, Jana Vošická nás seznámila se stavem financí, kolik se na jaké akci vydělalo nebo prodělalo, co se nakoupilo. Následovalo seznámení členů s předpokádanými akcemi pro rok 2017. Jejich počet je opět pozoruhodný. Největšími akcemi letošního léta jsou Lodičky a plánovaný výlet do křivoklátské oblasti. O řece, kterou letos Pohodáři na plavidlech zdolají, budou během brzké doby hlasovat. V nabídce je opět řeka Sázava nebo nově Lužnice. No, necháme se překvapit, která z těchto řek zvítězí :-))). Na závěr naší schůze promluvil pan starosta obce Hněvkovice  i pan místostarosta.
    Během výborné večeře Pepa Tvrdík promítal fotografie a videa z předešlých akcí doprovázené nejrůznějšími melodiemi. Ruská Máša v podání Michala Davida rozparádila dva Jaroušky Pohodáře takovým způsobem, že všichni přítomní v Hospůdce nevěřili :))))