1. výroční schůze 31.1.2015

 

    V počtu 32 registrovaných členů a 8 hostů, včetně místostarosty obce Pavla Peška jsme se sešli poslední lednový den v Hospůdce U Jany. 

    Zahajovatelem a průvodcem večera byla naše předsedkyně. K bodu "Zhodnocení loňských uskutečněných akcí" měl moc pěkné shrnutí připraveno Jarda V. Plánované akce pro letošní rok nám nastínili Jarda V spolu s Vláďou, který všechny podrobně informoval o vyhlášené letní akci "Lodičkami po Sázavě". Vláďa také všem zúčastněným vyrazil dech s připraveným překvapením, o kterém nikdo netušil. Až na pár jedinců, kteří se přímo podíleli na samotné výrobě, ale ti nic neprozradili. Byly to modré šátky s bílým potiskem POHODÁŘ. Jsou krásné, mají multifunkční využití a na našich pochodech je určitě každý, kdo si ho zakoupil, využije a ocení. Jejich prozatimní počet 8 ks se okamžitě ztenčil.

    Platily se i členské příspěvky na další rok. Náš Oddíl se rozrostl o 7 členů. Nejmladšímu členovi bylo v den schůze 74 dní. 

    Schůze byla zakončena výbornou večeří a promítáním fotografií ze všech akcí, které Pohodáři organizovali.