Ukončení sezóny pochodů

 

V sobotu 20.10. se část Pohodářů sešla v Hněvkovicích u kříže, kde odstartovalo zakončení sezóny. Chvíli po startu se přidalo ještě několik dalších pochodníků, a tak jsme vyrazili vstříc krásné krajině v okolí Želivky, v počtu 22 párů nohou z čehož čtyři páry patřily pejskům a zbývajících 18 lidem. Že jsme se měli čím kochat, dokazuje i to, že jsme se tak trochu zakochali a z ničeho nic jsme se v jednu chvíli rozdělili na dvě průzkumnické skupiny, jelikož si nikdo nějak nebyl jist, kdo vlastně výpravu vede. Díky Vláďovi Veletů jsme se ovšem opět zdárně našli a pokračovali lesem, skrz který už jsme dohlédli na vodní hladinu. Počasí nám přálo, chvílemi dokonce vykouklo sluníčko, a tak jsme se z pláže vyšplhali lesem až do vrchu, pod nímž se nacházejí Čertovy díry. Tam jsme se rozhlédli, někteří z nás posvačili, a ti, kteří svačinu zapomněli, zvědavě pokukovali po rybách pověšených na stromech, jež si zde nejspíš nechal sušit nějaký lesní muž, jehož nedávnou přítomnost dokazovalo zhašené ohniště a věci na spaní. Z vrchu jsme pokračovali lesem kolem bývalého skladu munice až k silnici, kde jsme narazili na Vláďou namalovanou značku ještě od Pochodu Prokletým údolím – pozor Žigulíci! Rozhlédli jsme se tedy pečlivě na obě strany, a jelikož jsme žádné vozidlo tohoto typu nespatřili, pokračovali jsme přes silnici až zpět do Hněvkovic.

 

Tam se k nám přidali další Pohodáři a po zbytek večera (později i noci) jsme za zvuku kytary opékali buřty, popíjeli různé Pohodáři donesené alko speciality a užívali si jednoho z posledních Pohodářských venkovních večerů sezóny. 

Verča B.