Pochod Prokletým údolím

 

    Rok s rokem se sešel a opět připravujeme všemi oblíbený pochod Prokletým údolím. Letos byl pochod naplánovaný na 3.9.2016, se stejnými trasami, místem startu i cíle jako v předešlých ročnících. Jen s povolením našeho pochodu byl ze  strany Povodí Želivka opět trošku problém. Takže dlouhá trasa vedoucí do zálivu v Kobylím dole byla maličko posunuta nad hranici 2. ochranného pásma. Vše se ale stihlo zajistit včas, během příprav pochodu. I přes tyto drobné komplikace a omezený přístup ke Kobylímu dolu doufáme, že i tak na pochodníky dýchla trochu smutně tajemná atmosféra místa, které by nemělo upadnout v zapomnění. Mohli se zde opět dozvědět jeho příběh v podání Vítka H., který také složil krátkou písničku na uvítanou utrmácených turistů motivující je k zastavení u stánku ( bramboráčky nezklamaly ) i další cestě.  Pohodáři letos dokonce pořídili tzv. plackovač a po večerech vyráběli odměny pro účastníky pochodu. Bílé placky na špendlíku s modrou botičkou a smajlíkem byly pro pochodníky novinkou.
    Největší akce začala jako vždy v sobotu ráno, kdy se chystal start a vybavovala se jednotlivá kontrolní stanoviště. Ať už stavěním stánku, nebo jen stolkem a židlí, tak různými dobrotami k snědku a pitím. Nechyběly nakládané hermelíny, utopenci, láčenky, párky v rohlíku, domácí koláče ani tradiční bramboráky a klobásy z udírny.
    První natěšení pochodníci dorazili na start už před půl 8. Zapsali se, zaplatili startovné 30,-, ale bohužel museli čekat, neboť start byl až v 8 hod a my neměli vše tak brzo připravené :-(.
    Poslední pochodník startoval krátce před 11. hodinou. První v cíli byl pan Karel Gluch, který startoval v 8:00 a do cíle z 14 km trasy došel v 10:54. Na otázku: "To není možné, vy jste musel celou trasu utíkat!?" odpověděl: "Jo, taky jsem chvilkama běžel." 

    Celkem se zúčastnilo 129 pochodníků, z toho 93 šlo krátkou trasu a 36 trasu dlouhou. Náročnost obou tras všichni zvládli bez újmy na zdraví :-), ať už to byl nejstarší účastník ve věku 83 let nebo naopak nejmladší účastník ve věku 13 týdnů. I námi pojmenovaná parta, rumoví klucí, stihli do cíle dorazit skoro načas. Zastávky na stanovištích s nejrůznějším dopingem  a pak i v koželské hospodě je zpozdilo natolik, že příšli opět jako poslední. V udírně jim Pavel šetřil posledních 5 klobás, aby se klucí dostatečně posilnili na další cestu, a to  ke svému domovu. Z dalších zážitků na trase můžeme jmenovat ochutnávku domácího burčáku, kterou si připravil pro pochodníky místní vinař Kocián, jakmile se o pochodu doslechl, nával u stanoviště na Hůře, kde se trasy rozcházely nebo adrenalinové zdolávání potoka krátce před Kobylím dolem za pomoci lana, které tu bylo přímo pro akci připravené.
    K poměrně velké účasti pochodníků, příjemné atmosféře a celkově zdařilé akci přispělo nejen krásné počasí, ale především obrovské nasazení některých Pohodářů.
    Už teď se v pohodářských hlavách rodí nové nápady pro další ročník pochodu :-) )))